శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Sunday, 17 September 2023

LiFE :1)విద్యుత్ ఆదా5) తక్కువ దూరాలకు సైకిల్ వినియోగం.

 LiFE(Life style for environment)పర్యావరణ హిత జీవన శైలి

కేటగిరి 2:విద్యుత్ ఆదా

అంశం :స్థానికంగా లేదా తక్కువ దూరం గల ప్రయాణాలకు cycles ను వినియోగించండి.

మేము inter చదివేటప్పుడు Maths, English lecturers SNR, BVS గార్లు Chethak scooter పై college కి వచ్చేవారు.మిగతా అందరు lecturers cycle పై వచ్చేవారు.విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది నడిచి వచ్చే వాళ్ళు. నేను నా మిత్రుడు Jay cycle పై వెళ్ళేవాళ్ళం. అప్పుడు రోడ్లపై ట్రాఫిక్ అంటే cycles, రిక్షాలే కనిపించేవి.అలాంటి రోజులనుండి ఒక్కో మనిషికి ఒక bike, విస్తారంగా కార్లు అడుగడుక్కి ఆటోలు వీటికి బస్సులు లారీలు ట్రాక్టర్లు అదనం. ఎంత పర్యావరణ కాలుష్యం.

మరి మన వంతు ప్రయత్నంగా ఏం చేద్దాం. పాలు కూరగాయలు, చిన్న చిన్న దూరాల్లోని పనులకి నడక లేదా cycles వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి.మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం తో పాటు పర్యావరణానికి మేలు చేసిన వారామవుతాం.ఇప్పటికి తక్కువ దూరాలకు నేను సైకిల్ నే వాడుతున్నాను.చైనా, తాయ్ లాండ్ తైవాన్ దేశాల్లో సైకిల్ ను ఎక్కువగా వాడతారు. June 3 న world bicycle day గా జరుపుకుంటారు.1 వ లింక్ లో సైకిల్ వాడకం గురించి 2 వ లింక్ లో సైకిల్ తొక్కడం వలన ప్రయోజనాలు 3 వ లింక్ లో చైనా లో సైకిల్ తొక్కేఅలవాటు గురించి తెలుసుకోండి.4 వ లింక్ లో నా సైన్స్ blog లోని వ్యాసాలు చదవండి.

1)(https://ravisekharo.blogspot.com/2023/06/blog-post.html?m=1)

2)(https://telugu.hindustantimes.com/lifestyle/world-bicycle-day-2023-know-benefits-of-cycling-and-how-many-calories-you-burn-biking-121685765860522.html)

3)http://english.cctv.com/mobile/tuwen/index.shtml?articalID=ARTIAD2z1TXrd7yB9yL4uues191210#:~:text=Chinese%20metropolises%2C%20like%20Beijing%2C%20have,riding%20is%20a%20good%20choice.

4)https://cvramanscience.blogspot.com/2023/09/blog-post_54.html?m=1

No comments:

Post a Comment