శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Wednesday, 26 October 2011

APCOSTకు సైన్సు యాత్ర

విజయవాడ లోని కృష్ణా నది ఒడ్డున వున్నా భావాన్ని పురం లోని APCOST సైన్సు సెంటర్ ను నా  మిత్రులతో  కలిసి  సందర్శించాను.మేము మార్కాపురం నుండి ఉదయం ట్రైన్ లో వెళ్ళాము.అక్కడ మూడు గంటలసేపు గడిపాము.అక్కడి ఫెఇల ఆఫీసర్ J.Thrilleswara rao మాకు సహాయం అందించారు.  మేము అక్కడ 62 ప్రయోగాలను 
చేసిచుడటం మాకు మంచి అనుభవం ఇది విద్యార్థులకు,ఉపాధ్యాయులకు చాలా ఉపయోగం.ఆంద్ర ప్రదేశ్ లో ఇంకా రెండు ఇటువంటివి వున్నాయి .1)అలిపిరి ,తిరుపతి 2)బిర్ల సైన్సు సెంటర్ హైదరాబాద్ .పాటశాల యాజమాన్యాలు,సైన్సు ఉపాధ్యాయులు వీటిని చూడటానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహింసవలెను. కు సైన్సు యాత్ర 

1 comment:

  1. these science tours are essential for students to improve their subject knowledge.so schools should arrange such tours.

    ReplyDelete