శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Sunday, 18 December 2011

రసాయనశాస్త్ర workshop

మేము విగ్యాన్ ప్రసార్ ,న్యూ ఢిల్లీ ,మరియు జనవిజ్ఞాన వేదిక వారు సంయుక్తం గా  16/12/11 నుండి 18/12/11 వరకు విజయవాడ లయోలా కళాశాల లో నిర్వహించిన రసాయనశాస్త్ర workshop కు హాజరయ్యాము.ఆంధ్రప్రదేశ్  నలుమూలల నుండి వచ్చిన ఉపాధ్యాయులకు ఇది మంచి అనుభవం.
ఇందులో పాల్గొన్నవారు
1) డా: వెంకటేస్వరాన్  DST from govt of india
౨ప్రొ:కే.లక్ష్మా రెడ్డి  NIT WARANGAL cource coordinator
3)ప్రో: కృష్ణం రాజులు నాయుడు
4)ప్రో:ఆదినారాయణ
5)ప్రో:కోయ వెంకటేశ్వర్లు
6)ప్రో:రామచంద్రయ్య  నిట వరంగల్
7)ప్రో: రానా కోల్కత
 8) స్వాతి బేడేకర్ గుజరాత్
9)రమేష్ మరియు మోహన్  జన విజ్ఞాన వేదిక
10) టి శ్రీకుమార్
వీరంతా ఉత్తేజకమయిన  ఉపన్యాసాలు మరియు అద్భుత మయిన   ప్రయోగాలు  నిర్వహించారు.తరువాత జన విజ్ఞాన వేదిక విజయవాడ లెనిన్ సెంటర్ లో ఒక సైన్సు మేజిక్ షో నిర్వహించింది  .వీటికి సంబందించిన కొన్ని చిత్రాలు క్రింద చూడండి.
visit www.vigyanprasar.gov.in

No comments:

Post a Comment