శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Sunday, 26 August 2012

రోదసియానం(ఆడియో)

          విజ్ఞాన శాస్త్రంలోని పలు అంశాలపై మార్కాపురం radio station వారు నా తో జరిపిన సంభాషణలలో మొదటిది  అయిన "రోదసియానం"  ఈ లింక్ లో వినగలరు.ఈ కార్యక్రమాన్ని నాతో జరిపిన  శ్రీ మహేష్ గారికి ధన్యవాదాలు. మొత్తం 12 episodes గా ప్రసారం అయిన వీటిని ఇచ్చి నన్ను ప్రోత్సాహించిన శ్రీ మహేష్ గారికి సాంకేతిక  సిబ్బంది అయిన శ్రీ నరసింహారావు గారు,తదితరులకు నా కృతజ్ఞతలు.వీటిని తరువాత  ఈ బ్లాగులో పోస్ట్ చేస్తాను.      
http://www.4shared.com/music/Xyi7EIzn/1RODASIYANAM-EDITED.html

No comments:

Post a Comment