శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Thursday, 24 October 2013

సైన్స్ లో శాశ్వత సత్యమంటూ లేదు ....రాజా రామన్న, సైంటిస్ట్

ఎన్నో సందేహాలు
ఎన్నో సంతాపాలు
జీవితంపు  చిక్కుముడులు
విడవెంతగ  సడలించిన ...
           ***
ఈ సృష్టికి ఏమర్థం  
మానవుని గమ్యమేది?
ఒక సకలాతీత శక్తి ఉన్నట్టా లేనట్టా

మెదడదన్నది మనకున్నది
అది సరిగా పనిచేస్తే
విశ్వ రహః పేటికా వి
పాటన  జరగక తప్పదు ...
                                     --శ్రీ శ్రీ
                                                  సైన్స్ లో  శాశ్వత సత్యమంటూ లేదు
                                                                    .........రాజా రామన్న సైంటిస్ట్ , మాజీ రక్షణ శాఖా మంత్రి
             సైన్స్ అన్నది ఎప్పుడు మారుతూనే  ఉంటుంది. ప్రతి యుగం లోను ఈ మార్పు మనకు ప్రస్పుటంగా కన్పిస్తుంది. శాశ్వత సత్యం అన్న భావనకు ఇక్కడ స్థానం లేదు.నా దృష్టిలో కొత్త ఆలోచనలను స్వీకరించే మనస్తత్వమే శాస్త్రీయ దృక్పథం . అయితే  మన దేశ ప్రజల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉందా?అన్న ప్రశ్న వేసుకుంటే సంతృప్తికరమైన సమాధానం దొరకదు.ఎప్పుడో బ్రిటిష్ కాలం నాటి విద్యా వ్యవస్థ కొనసాగుతూ  ఉండటం  విద్యార్థులు అంశాలను అర్థం చేసు కోకుండా వాటిని బట్టీ పట్టడం దీనికి కారణాలు శాస్త్ర రంగంలో అభివృద్ది అన్నది ఎవరికీ ఉపయోగపడుతోందన్న విషయాన్ని ఎప్పుడూ గమనించాలి. 

No comments:

Post a Comment