శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Saturday, 12 October 2013

దైవ కణం(హిగ్స్ బోసాన్) ప్రతిపాదనకు ఫిజిక్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్


            2013 సంవత్సరానికి ఫిజిక్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్  దైవ కణం గురించి ప్రతిపాదించిన పీటర్  హిగ్స్,ఇంగ్లర్ట్ లకు లభించింది.1964 లో వీరితోపాటు robert brout కూడా ఉన్నారు తరువాత  పీటర్ర్ హిగ్స్ విశేష పరిశోధన చేసారు వీరితొ  పాటు కార్ల్ హెగెన్,గెరాల్డ్, టామ్ కిబ్ల్ కూడా దీని ఉనికిని ప్రతిపాదించారు.
             కానీ గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయమమేమంటే మన దేశానికి చెందినా సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఈ కణం ఉనికిని 1926  ప్రాంతంలోనే ప్రతిపాదించారు.ఈయన పేరుతోనే దీనికి బోసాన్ అనిపేరు వచ్చింది.
          ఈ కణం నుండే సృష్టిలోని గ్రహాలూ,నక్షత్రాల వరకు సమస్త పదార్దానికి ద్రవ్యరాశి చేకూరుతుంది.
 స్విట్జర్లాండ్ లోని సెర్న్ ప్రయోగశాల శాస్త్రవేత్తలు ఈ కణం ఉనికి నిజమని నిరూపించారు.

No comments:

Post a Comment