శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Thursday, 17 May 2012

ప్రకృతి సూత్రాలు :10 వ సార్వత్రిక నియమం


శక్తి రూపాలన్నీ ఉష్ణరూపంలోకి మారుతున్నాయి.
(Energy Tends to Reform into Heat)
విశ్వంలో మనచుట్టూ రకరకాలయిన శక్తి రూపాలున్నాయి.కాంతి శక్తి,గురుత్వ శక్తి ఇలా .ప్రతి చోటా ప్రతిక్షణం మార్పు లు జరుగుతున్నాయి.ఈ సంఘటనలలో శక్తి మార్పిడులు కూడా జరుగుతున్నాయి.కాలక్రమేనా శక్తి రూపాలన్నీ ఉష్ణ రూపం లోకి మారడానికి ఎక్కువ సంభావ్యతను ప్రదర్సిస్తాయి.ఉష్ణ మంటే పదార్థాలలోని అణువుల లేదా పరమాణు  వుల లేదా ఇతర కణ  సంబంధిత ప్రకంపనలే.అంటే చలనాన్ని ఎక్కువ చేసే మరో శక్తి రూపం లోకి మిగిలిన శక్తి రూపా లు మారుతున్నట్టు. నీటిలో ఉప్పు తనంత తాను కరిగిపోవడం ,టపాసులు ప్రేలడం,బెజ్జం వేస్తె బెలూన్ పగలడం,బిగ్ బాంగ్ ,అత్తరు వాసన గది అంతా విస్తరించడం,ప్రిజ్,కూలర్స్ ,ప్రతిజీవి ఏదో ఒకరోజు  మరణించడం ఇవన్నీ ఈ నియమా నుసారమే జరుగుతున్నాయి.
      బాగా ఉపయోగ పడే రూపాల్లోంచి శక్తి తక్కువగా ఉపయోగపడే రూపం లోకి చేరుకుంటుంది.(Energy flows from more useful form into less useful form) చలికాలంలో 15 డిగ్రీల  దగ్గరున్న చన్నీల్లను 45  డిగ్రీల  వరకు  వేడిచేసి వా డుతున్నామనుకుందాము.ఇలా 50 లీటర్ల నీటిని వేడిచేయడానికి సుమారు 15 లక్షల కేలరీల విద్యుచ్చక్తి అవసరం. మరి 45 డిగ్రీ ల నుండి 15 డిగ్రీల  వరకు చల్లబర్చాలంటే అందులోంచి 15 లక్షల కేలరీ ల ఉష్ణ శక్తిని తీసేసి దాన్ని విద్యు చ్చక్తిగా మార్చాలని ప్రయత్నిం చామనుకుందాము.ఎంత గొప్ప పరికరాన్ని వాడినా 15 లక్షల కేలరీల విద్యుచ్చ క్తిని రాబట్టలేము.అంటే నీటిని 15 డిగ్రీ దగ్గరకు అంతే శక్తిని లాగి తీసు కెల్లలేము.వేడి చేయటం కన్నా చల్లబరచడం కష్టం.

2 comments: