శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Monday, 28 May 2012

ప్రకృతి సూత్రాలు :13 వ సార్వత్రిక నియమం                    పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్ల  చలనాలతోనే సంధానించుకొని ఉంటాయి.
                          (Atoms are Bound Together by Electronic Interactions)
      రెండు కాగితాల్ని అంటించినపుడు వాడినటువంటి బంక సంధానకర్త గా వ్యవహరిస్తుంది.ఇటుకలు కలిసివుండా లంటే సిమెంట్ సంధానకర్తగా వాడాలి.అలాగే పదార్థాలన్నీ పరమాణు సముదాయాలని తెలుసుకున్నాము బంధాలను ఏర్పర్చేది పరమాణువులలో ఉండే  ఎలక్ట్రాన్లే . ఎలక్ట్రాన్లు అనే గొలుసు చేత బంధించ బడ్డ రెండు పరమాణువుల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని రసాయనిక బంధం(chemical bond) అంటారు.దయ్యాలు,భూతాలు,ఆత్మలు ఏ పదార్థాలతో తయార య్యాయో,ఆ పదార్థాలలోని పరమాణువులు ఎక్కడనుంచి వచ్చాయో నిరూపణలు లేవు.జీవ కణంలో జరిగే చర్యలన్నీ రసాయనిక బంధాలను తెంచడం,కొత్త బంధాలను ఏర్పర్చడమే.రసాయనిక చర్యల్లో జరిగేది ఇదే !
         

2 comments:

  1. మీరు ఇంకొంచం వివరాలతొ రాస్తె భాగుంతుందేమొ .

    ReplyDelete
  2. స్వాగతం .ప్రయత్నిస్తాను.

    ReplyDelete