శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Saturday, 26 May 2012

ప్రకృతి సూత్రాలు: 12 వ సార్వత్రిక నియమం.


పదార్థాలలో పరమాణువులు సంధానించుకున్న  పద్ధతిని బట్టి ఆయా పదార్థాలు తమ ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తాయి.
    (Properties of the Materials are Due to the Atomic Arrangement in Them.)
పరమాణువుల నిర్మాణాన్ని బట్టి పదార్థాల ధర్మాలు ఉంటాయి.నీరు H2O అనే రూపం లో 3పరమాణువులు కలిసి ఉన్న అణువులమయం .CO2 కూడా 3 పరమాణువులు కలిసివున్నదే. కాని CO2 అణువు సరళ రేఖా కృతిలో ఉంటుంది.కనుక అది మామూలు ఉష్ణోగ్రత దగ్గర వాయు స్థితిలో ఉంటుంది.కానీ నీటి అణువు సరళ రేఖాకృతిలో కాకుండా కోణీయంగా వంగి ఉంటుంది.అందువలన నీరు ద్రవరూపంలో ఉండగలుగుతుంది.జీవ రహస్యమంతా నీటి అణువు వంకర లోనే దాగుంది.
        C2H6O పరమాణువుల అమరికనుబట్టి ఇది రెండు వేర్వేరు పదార్థాలను ఏర్పరచగలదు.1)H3C-O-CH3 ఇది ఈథర్ 2)CH3-CH2-O-H ఇదిఇథైల్ ఆల్కహాల్ .గ్లూకోజు ,ఫ్రక్టోజ్ లు రెండింటిలోను C6H12O6 అనే సంఖ్య లోనే అణువు లున్నాయి అయినా అమరిక వేరు వేరు.
       

No comments:

Post a Comment