శాస్త్రీయ దృక్పథం

విజ్ఞానశాస్త్ర అభిమానులకు "విజ్ఞానశాస్త్రము"బ్లాగు స్వాగతం ఈ బ్లాగు ప్రజలలో,విద్యార్థులలో ఉపాధ్యాయులలో శాస్త్రీయదృక్పథాన్ని పెంచుటకు ఉద్దేశించబడినది.

Thursday, 3 May 2012

ప్రకృతి సూత్రాలు: 5 వ సార్వత్రిక నియమము


 విశ్వం క్రమబద్దంగా వుంది.కాబట్టి దాన్ని సంపూర్ణం గా అధ్యయనం చేయవచ్చును 
(The Universe is Regular and is hence predictable).
            విశ్వం అనుక్షణం మారుతుంది . మార్పులో క్రమత్వం వుంది.కాబట్టి దాని గురించి పరిశోధించి నిజాలు తెలుసుకునేందుకు ఆస్కారముంది. నియమ నిబంధనలు లేక పోతే విశ్వంలో దేన్నీ గురించి తెలుసు కోవటం వీలు కాదు.విజ్ఞాన శాస్త్రసారమంతా విశ్వపు సౌష్టవాన్ని గురించి పూర్తి సమాచారం రాబట్టాలనే ప్రయత్నమే!
           నియమాల ద్వారానే విశ్వం 1500  కోట్ల సం:క్రితం బిగ్ బాంగ్ ద్వారా నేడున్న విశ్వరూపంలో పుట్టిందని అది క్రమేపీ విస్తరిస్తూ అన్ని వైపులా సమానమైన విధంగా వెళ్తోందని తెలుస్తోంది.విశ్వం క్రమత్వానికి కారణం పదార్థ లక్షణం లోని క్రమత్వమే!విశ్వంలో క్రమత్వం ఆధారంగానే విశ్వం ఆవిర్భావాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు.గేలక్సీలలోని క్రమత్వా న్నిబట్టి సౌరమండలాన్ని పరిశీలించవచ్చు. సౌరమండలంలోని క్రమత్వాన్ని బట్టే ఎప్పుడు గ్రహణాలొస్తున్నాయో ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటున్నాము.భూమిలోని క్రమత్వం ఆధారంగానే రుతువులు,రేయింబవళ్ళు,ఉష్ణోగ్రతా వ్యత్యా సాలను అంచనా వేస్తున్నారు.బంగారంలోని క్రమత్వమే దాని అరుదైన ప్రకృతి స్థిరతకు చిహ్నం.మానవ శరీర నిర్మాణం అందరిలోనూ అదే క్రమంలో వుంటుంది.కాబట్టే వైద్యం చేయగలుగుతున్నారు.
                 

No comments:

Post a Comment